ZGODNOŚĆ Z TRADYCJĄ

Św. Tomasz z Akwinu, zgodnie z Arystotelesem, uwa­żał, że dusza jest „formą” ciała i że podział na du­szę i ciało nie jest uzasadniony. Tak więc, aby moż­na było mówić o prawdziwej egzystencji po śmier­ci, dusza musi połączyć się z ciałem. Stąd święci, którzy po śmierci dostają się do nieba, wciąż ocze­kują pełnego spełnienia błogosławieństwa na „koń- ! cu” dziejów świata, gdy nastąpi ogólne zmartwych­wstanie odrodzonych ciał.Szczęśliwość niebiańska zgodnie z tradycją kato­licką polega głównie na błogosławieństwie ogląda- | nia Boga. Owo bezpośrednie doznanie Boga jest niemożliwe na tym świecie (choć Tomasz z Akwinu utrzymywał, że dane to było wyjątkowo Mojżeszo­wi i św. Pawłowi); to, co jest dostępne za życia, sprowadza się do zapowiedzi (jak w przypadku wizji mistyków) błogosławieństwa oglądania Boga. W niebie jednakże święte dusze doznają tego bło­gosławieństwa i zachwytu wiekuiście.

Witam na moim blogu! Nazywam się Katarzyna Zielińska i jestem lekarzem rezydentem w dużym szpitalu w Warszawie. Codziennie odkrywam nowe medyczne ciekawostki jakie serwuje nam ludzki organizm. Tego bloga prowadzę w formie pasji z chęci podzielenia się z Wami informacjami ze lekarskiego światka. Zapraszam do likowania na fb lub komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)