ZBAWIENIE I POTĘPIENI

Is­totnie, rozdział na zbawionych i potępionych, prze­znaczonych lub nie przeznaczonych do zbawienia dokona się w czasie tego sądu powszechnego. Wy­obrażano sobie, że to raczej w momencie „końca świata” odbędzie się jednoczesny sąd wszystkich ludzi, a nie indywidualna ocena jednostki po za­kończeniu jej doczesnej egzystencji. – Po trzecie, wiara w zmartwychwstanie wzmacniała charakte­rystyczny pogląd na dzieje przedstawione w Biblii. Jeśli Bóg kieruje poszczególnymi zdarzeniami do­czesnymi i przyszłymi dziejami ludów, nie było od rzeczy myśleć, że między przeszłością i przyszłoś­cią istnieje pewien typ symetrii, czego dowodem by­łaby historia Izraela. Po stworzeniu świata nastąpi­ło stworzenie wybranego narodu jako spełnienieobi etnicy Boga; zakończenie procesu historycznego, który wtedy się rozpoczął, miałoby nastąpić „w końcu” świata, wraz z ostatecznym zmartwych­wstaniem i sądem.

Witam na moim blogu! Nazywam się Katarzyna Zielińska i jestem lekarzem rezydentem w dużym szpitalu w Warszawie. Codziennie odkrywam nowe medyczne ciekawostki jakie serwuje nam ludzki organizm. Tego bloga prowadzę w formie pasji z chęci podzielenia się z Wami informacjami ze lekarskiego światka. Zapraszam do likowania na fb lub komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)