WSPÓŁCZESNA TEOLOGIA BIBLIJNA

Współczesna teologia biblijna zwraca wielokrot­nie uwagę na rozbieżność pomiędzy pojęciami bi­blijnymi a pojęciami używanymi w starożytnym świecie greckim, szczególnie tam, gdzie rozważa problemy duszy; jednakże teologia tradycyjna opie­ra się w dużym stopniu na ideach filozoficznych przejętych od Greków. Karl Barth i jego następcy wykładając teologię Słowa usiłowali trzymać się ściśle języka biblijnego zgodnie z krytyczną anali­zą tekstu Pisma świętego opartą o badania histo­ryczne. Rezultatem tego podejścia jest koncentra­cja badań na pojęciach biblijnych przy swobodnym traktowaniu odniesień historycznych i przypowieś­ci o cudach Nowego Testamentu.

Witam na moim blogu! Nazywam się Katarzyna Zielińska i jestem lekarzem rezydentem w dużym szpitalu w Warszawie. Codziennie odkrywam nowe medyczne ciekawostki jakie serwuje nam ludzki organizm. Tego bloga prowadzę w formie pasji z chęci podzielenia się z Wami informacjami ze lekarskiego światka. Zapraszam do likowania na fb lub komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)