SZERZENIE SIĘ POGLĄDÓW NAUKOWYCH

Teologia chrześcijańska przyjmuje z całym zaufaniem, że wszechświat, w którym człowiek rodzi się do świa­domego życia, został stworzony takim, jaki go wi­dzimy, przez Wszechmocnego Boga, który jest Bo­giem osobowym w tym samym znaczeniu jak osobą jest również istota ludzka. Przyjmuje, że Stwórca sprawuje pieczę nad wszechświatem, którym rzą­dzi według ułożonego i realizowanego przez siebie samego planu. W planie tym sytuacja człowieka, najpierw w życiu doczesnym, a potem w życiu przyszłym, zajmuje zarówno centralną, jak stałą pozycję, bez względu na to, czy to jest korzystne, czy nie. Postęp wiedzy na Zachodzie, odkąd czło­wiek przyznał nauce najwyższe miejsce w hierar­chii swoich zainteresowań intelektualnych, zredu­kował pozycję człowieka do minimum zarówno w wymiarze przestrzeni, jak w wymiarze czasu.

Witam na moim blogu! Nazywam się Katarzyna Zielińska i jestem lekarzem rezydentem w dużym szpitalu w Warszawie. Codziennie odkrywam nowe medyczne ciekawostki jakie serwuje nam ludzki organizm. Tego bloga prowadzę w formie pasji z chęci podzielenia się z Wami informacjami ze lekarskiego światka. Zapraszam do likowania na fb lub komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)