SKONCENTROWANIE UWAGI NA BIBLII

To skoncentrowanie uwagi na Biblii wielu utalentowanych teologów w Europie i Ameryce musiało doprowadzić do zna­cznego zaniedbania badań nad filozoficznymi i nau­kowymi problemami dotyczącymi analizy osobo­wości i ewentualnych implikacji najnowszych ba­dań naukowych. Możliwe, że faworyzuje to w zna­cznym stopniu „materializm” sformułowań biblij­nych w stosunku do natury człowieka, może się jed­nakże okazać, że nowa interpretacja posłannictwa chrześcijańskiego wymaga pogłębienia podstaw ba­dań empirycznych. Na przykład, pozytywne kon­cepcje egzystencji autentycznej i pozytywne przy­jęcie faktu śmierci wymagają sprecyzowania, jeżeli chodzi o szczegóły praktyczne, by tym samym mo­gły wyzwolić się z intelektualnej presji retoryki.

Witam na moim blogu! Nazywam się Katarzyna Zielińska i jestem lekarzem rezydentem w dużym szpitalu w Warszawie. Codziennie odkrywam nowe medyczne ciekawostki jakie serwuje nam ludzki organizm. Tego bloga prowadzę w formie pasji z chęci podzielenia się z Wami informacjami ze lekarskiego światka. Zapraszam do likowania na fb lub komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)