SCEPTYCYZM WOBEC NIEŚMIERTELNOŚCI

Koncepcji, że wszyscy ludzie są z natury nieśmiertelni, nie da się łatwo pogodzić z nauką o życiu wiecznym jako darze Bo­ga, która znalazła zasadniczy wyraz w Biblii; ten nacisk na życie wieczne wiąże się z kolei z doświad­czeniem łask i poczuciem, że Bóg jest jedyny. Je­dynie Bóg może być naszym zbawcą, i dlatego je­dynie Bóg może zesłać ludziom błogosławieństwo wieczności. Idea specyficznej nieśmiertelności du­szy zakłada, że egzystencja po śmierci ma przyczy­nę naturalną raczej niż nadnaturalną czy boską. Is­totnie, to uczucie można pielęgnować postulując, że dar Boga polega raczej na przyznaniu człowiekowi miejsca przeznaczenia niż na zapewnieniu mu od­rodzenia (życie w niebie jest darem Boga; przezna­czeniem może też być czyściec czy miejsce potępie­nia); widzieliśmy jednakże, że tradycyjne koncepcje nagrody czy kary nie odpowiadają wielu ludziom naszych czasów.

Witam na moim blogu! Nazywam się Katarzyna Zielińska i jestem lekarzem rezydentem w dużym szpitalu w Warszawie. Codziennie odkrywam nowe medyczne ciekawostki jakie serwuje nam ludzki organizm. Tego bloga prowadzę w formie pasji z chęci podzielenia się z Wami informacjami ze lekarskiego światka. Zapraszam do likowania na fb lub komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)