PRZEDŁUŻENIE ISTNIENIA

To indywidualistyczne i egzystencjalne stanowis- ko wobec „rzeczy ostatecznych” z konieczności mu- si zaważyć na interpretacji oddziaływania idei ży­cia wiecznego na aktualną doczesność. Implikacją takiego stanowiska jest to, że nie ma sensu mówić o     przedłużeniu istnienia poza grób (rzeczywiście, sama idea nieśmiertelności pozbawia śmierć jej znaczenia i sprawia, że mitologia Nowego Testa­mentu przestaje nas zmuszać do podejmowania bezpośrednich decyzji tutaj i teraz). Istnieje jed­nakże, jak zobaczymy, sposób pogodzenia stano­wiska egzystencjalnego z wiarą w zmartwychwsta­nie ciała. Na razie jednak należy podkreślić, że za­chwianie (z punktu widzenia radykalnej teologii w każdym razie) negatywnej strony koncepcji zba­wienia odpowiednio uwypukliło pozytywne aspek­ty wcielenia Boga w osobę Chrystusa, tak samo jak zachwianie koncepcji nieśmiertelności, sądu dusz, nieba i piekła doprowadziło do ujęcia przezwycię­żenia śmierci w pozytywnych terminach koncepcji autentycznego istnienia (życia wiecznego) rozpa­trywanego z punktu widzenia istnienia faktu śmier­ci.

Witam na moim blogu! Nazywam się Katarzyna Zielińska i jestem lekarzem rezydentem w dużym szpitalu w Warszawie. Codziennie odkrywam nowe medyczne ciekawostki jakie serwuje nam ludzki organizm. Tego bloga prowadzę w formie pasji z chęci podzielenia się z Wami informacjami ze lekarskiego światka. Zapraszam do likowania na fb lub komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)