PROJEKT NOWEGO PRZEDSTAWIENIA EWANGELII

Projekt nowego przedstawie­nia Ewangelii bez anachronicznego mitu doprowa­dził do sceptycyzmu na temat przyszłego życia i do zajęcia stanowiska, że życie wieczne należy trakto­wać w kategoriach doczesności i afirmacji tego świata, jako coś, co powinno być doznane tutaj i te­raz poprzez obcowanie z Bogiem i działalność w pełnym cierpień świecie. W każdym razie  podstawy do stwierdzenia, że idea nieśmier­telnej duszy nie jest charakterystyczna dla myśle­nia biblijnego; trudno również sprecyzować, co oznacsiają koncepcje zmartwychwstania zmarłych czy nastania Królestwa Bożego z perspektywy dwu­dziestego wieku. Pewni teolodzy chcieliby inter­pretować te motywy eschatologiczne w terminach ewolucji: stąd zrodziło się pozytywne przyjęcie wy­mownego zapewnienia przez Teilharda de Chardin, że zakończenie historycznego procesu ewolucji na­stąpi w harmonii i jedności, której ośrodkiem bę­dzie Chrystus.

Witam na moim blogu! Nazywam się Katarzyna Zielińska i jestem lekarzem rezydentem w dużym szpitalu w Warszawie. Codziennie odkrywam nowe medyczne ciekawostki jakie serwuje nam ludzki organizm. Tego bloga prowadzę w formie pasji z chęci podzielenia się z Wami informacjami ze lekarskiego światka. Zapraszam do likowania na fb lub komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)