POGLĄDY CHRZEŚCIJAŃSKIE NA SMIERC

Chrześcijaństwo należy do religii, które, wśród in­nych prawd, obejmują wiarę w osobową nieśmier­telność dusz ludzkich. Wierzenie to dzieli z chrześ­cijaństwem nowożytny judaizm (tzn. judaizm fa­ryzejski), jedyna religia niechrześcijańska, którą zachodnie chrześcijaństwo tolerowało (choć za cenę wysokiego okupu) aż do końca siedemnastego wie­ku. Wiara w nieśmiertelność osobową należała tak­że do kanonów pokrewnej chrześcijaństwu religii, jaką jest islam; islam zaś, poza judaizmem, był do 1498 roku jedyną ,religią niechrześcijańską, z któ­rą zetknęło się chrześcijaństwo; wtedy to Portu­galczycy, przebywając na terytor -.m Indii, spotka­li się z hinduizmem. Do tej daty wiara w osobową nieśmiertelność była jedyną wiarą na temat następ­nego etapu po śmierci człowieka, z jaką zetknął się zachodni chrześcijanin.

Witam na moim blogu! Nazywam się Katarzyna Zielińska i jestem lekarzem rezydentem w dużym szpitalu w Warszawie. Codziennie odkrywam nowe medyczne ciekawostki jakie serwuje nam ludzki organizm. Tego bloga prowadzę w formie pasji z chęci podzielenia się z Wami informacjami ze lekarskiego światka. Zapraszam do likowania na fb lub komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)