PODZIAŁ NA WYZNANIA

Należy zaznaczyć, że to, co nazwano tutaj po­działem religii na wyznania”, nie odpowiada w peł­ni pluralizmowi religijnemu w społeczeństwie, i to jest jedną z przyczyn, dlaczego nawet w społeczeń­stwie stosunkowo religijnym, jakim jest naród ame­rykański, zwyczaje pogrzebowe straciły znaczenie. Nikogo nie dziwi, że w rzeczywiście pluralistycz­nym społeczeństwie, jakim są Indie, różne ugrupo­wania religijne inaczej ustosunkowują się do rytów zwyczajów zbiorowych. Jednakże w społeczeń­stwach zachodnich, w których można mówić o plu­ralizmie przynajmniej w tym znaczeniu, że istnieje zróżnicowanie w przynależności wyznaniowej, moż­na się spodziewać stosunkowo jednolitego zachowa­nia zbiorowego. Ślub czy pogrzeb żydowski różni się oczywiście od ślubu czy pogrzebu katolickiego, lecz poza różnicami czysto formalnymi należy się tu spodziewać ogólnej zgodności.

Witam na moim blogu! Nazywam się Katarzyna Zielińska i jestem lekarzem rezydentem w dużym szpitalu w Warszawie. Codziennie odkrywam nowe medyczne ciekawostki jakie serwuje nam ludzki organizm. Tego bloga prowadzę w formie pasji z chęci podzielenia się z Wami informacjami ze lekarskiego światka. Zapraszam do likowania na fb lub komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)