POD WPŁYWEM PRESJI

Dopiero pod wpływem po­wolnej presji syntezy kulturowei i wypracowania kodeksu postępowania oraz rozwoju nauki Kościo­ła powstał klasyczny obraz nieba, piekła i czyśćca. Głównym punktem doktryny reformacji było jed­nakże odrzucenie tego wyobrażenia, gdyż w prakty­ce wiązało się ono z kultem świętych i nadawaniem odpustów, w teorii przeciwstawiało się zaś nauce rozgrzeszeniu wyłącznie na zasadzie aktu wiary.Rozpatrywany z klasycznego punktu widzenia za­sadniczy podział obejmuje: niebo i czyściec z jed­nej strony, a piekło z drugiej. Zgodnie bowiem z nauką katolicką ci, którzy zstępują do czyśćca, są zbawieni, lecz muszą odbyć pokutę cza grzechy po­wszednie i za skutki odpuszczonych grzechów śmier­telnych.

Witam na moim blogu! Nazywam się Katarzyna Zielińska i jestem lekarzem rezydentem w dużym szpitalu w Warszawie. Codziennie odkrywam nowe medyczne ciekawostki jakie serwuje nam ludzki organizm. Tego bloga prowadzę w formie pasji z chęci podzielenia się z Wami informacjami ze lekarskiego światka. Zapraszam do likowania na fb lub komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)