POCZUCIE WSPÓLNOTY

Udajmy się teraz samolotem do Mexico City (to niedługi lot z Houston) i przyjrzyjmy się wioskom w rejonie Puebla na wyżynie meksykańskiej. Kon­trast okaże się zaskakujący. W wiosce meksykań­skiej tego regionu kościół jest największym i naj­bardziej rzucającym się w oczy budynkiem. Często jest to także piękna budowla w stylu renesansu czy baroku. Może się okazać, że jest to spuścizna, którą mieszkańcy wioski odziedziczyli po jednym z za­konów rzymskokatolickich z wczesnego okresu po zdobyciu Meksyku przez Hiszpanów. Okaże się tak­że, ze wieśniacy — choć wielu z nich brakuje wy­kształcenia, a .nawet są analfabetami — wysoko cenią ten kościół, i to zarówno ze względu na jego walory estetyczne, jak religijne. Akt wspólnej mod­litwy w kościele jest główną formą, w której ci wieśniacy wyrażają swoje poczucie wspólnoty.

Witam na moim blogu! Nazywam się Katarzyna Zielińska i jestem lekarzem rezydentem w dużym szpitalu w Warszawie. Codziennie odkrywam nowe medyczne ciekawostki jakie serwuje nam ludzki organizm. Tego bloga prowadzę w formie pasji z chęci podzielenia się z Wami informacjami ze lekarskiego światka. Zapraszam do likowania na fb lub komentowania!