ODMITOLOGIZOWANIE ŚMIERCI

Anabaptyści na przykład traktowali piekło jako czyściec, ostatecznie więc wszyscy mogli osiągnąć zbawienie (choć oczywiście dla większości droga do zbawienia była drogą przez mękę). Socynianie gło­sili całkowite unicestwienie grzeszników, co po­wtarzają również niektóre sekty: znaczy to, że w chwili zgonu grzesznicy po prostu tracą żywot, a tylko zbawieni będą powołani do szczęśliwego ży­cia w niebie . W protestantyzmie nastąpiło osłabienie wyobrażeń o     karze i piekle, a jedna z największych postaci myśli protestanckiej — Friedrich Schleiermacher, głosił powszechność zbawienia dla wszystkich. Róż­norodne przyczyny złożyły się na zmniejszenie za­interesowania życiem przyszłym. Po pierwsze, główny nurt protestantyzmu wprowadzał doczesną etykę i nową formę doczesnej pobożności.

Witam na moim blogu! Nazywam się Katarzyna Zielińska i jestem lekarzem rezydentem w dużym szpitalu w Warszawie. Codziennie odkrywam nowe medyczne ciekawostki jakie serwuje nam ludzki organizm. Tego bloga prowadzę w formie pasji z chęci podzielenia się z Wami informacjami ze lekarskiego światka. Zapraszam do likowania na fb lub komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)