NOWE INTERPRETACJE MITOLOGII BIBLIJNEJ

Te tendencje wpływają na charakterystyczne po­glądy na Boga jako zbawcę. Jeśli nie wyjdziemy poza zakres pojęć biblijnych, nie próbując ich odmitologizować, na pierwszy plan wysunie się dzia­łalność: Boga w historii, począwszy od wcielenia Boga w osobę Chrystusa aż do spełnienia się dzie­jów. Nowy Testament dużo miejsca poświęca na­staniu Królestwa Bożego w przyszłości i zmar­twychwstaniu zmarłych. W pewnym sensie można mówić, że Królestwo już nastąpiło za sprawą Chry­stusa, który żył na tym świecie. Jednakże zgodnie z nadziejami chrześcijan Królestwo to nastąpi po raz drugi wraz ze zmartwychwstaniem zmarłych. Nieuniknioną przeszkodą w potwierdzeniu tych mi­tycznych koncepcji jest jednak trudność dokładne­go sformułowania tych idei i ich tradycyjny zwią­zek z ideą Sądu Ostatecznego, pojęciem, którego ostrość; musiała ucierpieć pod wpływem zmian w poglądach na zagadnienie kary i nagrody. (Prze­stała obowiązywać dawna teoria kary jako odwetu).

Witam na moim blogu! Nazywam się Katarzyna Zielińska i jestem lekarzem rezydentem w dużym szpitalu w Warszawie. Codziennie odkrywam nowe medyczne ciekawostki jakie serwuje nam ludzki organizm. Tego bloga prowadzę w formie pasji z chęci podzielenia się z Wami informacjami ze lekarskiego światka. Zapraszam do likowania na fb lub komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)