NIEWZRUSZONA WIARA

Niewzruszona wiara chrześ­cijańska zakonnika w dzisiejszych czasach spra­wia, że śmierć jest dla niego zdarzeniem pozbawio­nym wielkiego znaczenia, podobnie jak dla wy­znawcy buddyzmu, który wierzy w możliwość osiąg­nięcia inirwany, czy dla wyznawcy hinduizmu, któ­ry wierzy, że to, co jest najbardziej wewnętrzną istotą człowieka, stanowi transcendentny absolut duchowy, istniejący poza złudną rzeczywistością tego świata.Jednakże od czasów siedemnastowiecznej rewo­lucji w postawach człowieka Zachodu występuje niemożność przyjęcia faktu śmierci ze spokojem — niemożność, która jest skutkiem utraty wiary w osobową nieśmiertelność, w nirwanę czy pozna­nie intuicyjne stwierdzające, że „Ty jesteś Tym”; postawa ta opanowała nie tylko licznych mieszkań­ców Zachodu, którzy stracili wiarę w kanony reli­gii swy-ch przodków, lecz także część tych, którzy zachowali niezachwianą wiarę.

Witam na moim blogu! Nazywam się Katarzyna Zielińska i jestem lekarzem rezydentem w dużym szpitalu w Warszawie. Codziennie odkrywam nowe medyczne ciekawostki jakie serwuje nam ludzki organizm. Tego bloga prowadzę w formie pasji z chęci podzielenia się z Wami informacjami ze lekarskiego światka. Zapraszam do likowania na fb lub komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)