NIEBO, PIEKŁO I CZYŚCIEC

Co więcej, nauka ta była ściśle połączona, jak to widzieliśmy, z ideą sądu Bo­żego. Problem jakości dalszej egzystencji jest jed­nak ważniejszy niż sama egzystencja. Już w No­wym Testamencie życie po śmierci, symbolizując konsekwencje wiary i niewiary, przedstawione jest jako podzielone na Raj (utożsamiany potem z nie­bem) i Gehennę, miejsce kary i potępienia. Z pew­nych wzmianek można się domyślać możliwości ist­nienia stanu pośredniego — co w późniejszym okresie zostało przedstawione w formie katolickiej doktryny czyśćca. Jednakże w Nowym Testamencie z trudnością można się doszukać metafizyki życia po śmierci. Przyszłość jest przedstawiona symbo­licznie i alegorycznie.

Witam na moim blogu! Nazywam się Katarzyna Zielińska i jestem lekarzem rezydentem w dużym szpitalu w Warszawie. Codziennie odkrywam nowe medyczne ciekawostki jakie serwuje nam ludzki organizm. Tego bloga prowadzę w formie pasji z chęci podzielenia się z Wami informacjami ze lekarskiego światka. Zapraszam do likowania na fb lub komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)