MITYCZNE PRZEDSTAWIENIE

To mityczne przedstawienie wzajemnej zależności między śmier­cią a życiem wiecznym wymaga ponownej inter­pretacji, odkąd osłabła wiara w pierwotnego Ada­ma (tak jak to nastąpiło, dosłownie biorąc, po współczesnych odkryciach prehistorycznej prze­szłości i procesu ewolucyjnego). Jest to jednym z powodów zainteresowania egzystencjalnymi te­oriami interpretacji życia wiecznego i przezwycię­żenia śmierci.W ciągu ostatnich trzystu lat w nowożytnym, świe­cie postawy wobec śmierci ulegały stopniowym zmianom. Zmiany te były jednym ze skutków po­stępującego współcześnie stopniowego upadku wia­ry w prawdy chrześcijańskie. Prawdziwa, pełna wiara w naukę chrześcijańską wykracza pcza in­telektualne uznanie zbioru twierdzeń teologicznych. Akt wiary skłania wyznawcę do działania zarówno na platformie moralnej, duchowej, jak i intelektu­alnej. Skłania go także, wśród innych wymogów, do zajęcia chrześcijańskiej postawy wobec śmier­ci.

Witam na moim blogu! Nazywam się Katarzyna Zielińska i jestem lekarzem rezydentem w dużym szpitalu w Warszawie. Codziennie odkrywam nowe medyczne ciekawostki jakie serwuje nam ludzki organizm. Tego bloga prowadzę w formie pasji z chęci podzielenia się z Wami informacjami ze lekarskiego światka. Zapraszam do likowania na fb lub komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)