KRYZYS WIERZEŃ RELIGIJNYCH

Po pierwsze, jeśli chodzi o sprawę wiary: na Za­chodzie wystąpił pewien typ kryzysu religijnego, który dotknął w różny sposób różne grupy religij­ne w różnych okresach. Istnieją trzy główne źródła tego kryzysu. Jednym z nich było zastosowanie na­ukowych metod historycznych do badań Biblii po­cząwszy od pierwszej połowy XIX wieku. Efekty tego nie tyle wstrząsnęły podstawami wiary, ile odbiły się raczej na zmianie metody dowodzenia słuszności wierzeń i formułowania tych wierzeń — mianowicie teksty biblijne były wykorzystywane do formułowania nauki wyłącznie na zasadzie świa­dectw, jakie prezentowały. Wpływ tej metody był szczególnie istotny w protestantyzmie, gdzie słab­sze były tendencje do odwoływania się do autory­tetu Kościoła, a silniejsze poleganie na autorytecie Biblii.

Witam na moim blogu! Nazywam się Katarzyna Zielińska i jestem lekarzem rezydentem w dużym szpitalu w Warszawie. Codziennie odkrywam nowe medyczne ciekawostki jakie serwuje nam ludzki organizm. Tego bloga prowadzę w formie pasji z chęci podzielenia się z Wami informacjami ze lekarskiego światka. Zapraszam do likowania na fb lub komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)