KIEROWANIE SIĘ MIŁOŚCIĄ

Jeśli wierzymy, że kierowany miłością i miłosier­dziem Chrystus zgodził się umrzeć na krzyżu dla dobra człowieka z naszej planety, czyż nie powin­niśmy także wierzyć, że poddał się on z tych samych powodów tym dobrowolnym torturom na niezliczo­nych innych planetach? Do tego zdaje się sprowa­dzać dla chrześcijan oczywisty wniosek z wiary w wielość światów. Władze Kościoła rzymskiego skazując na śmierć Giordana Bruno w 1600 r. po ogłoszeniu przez niego nauki o wielości światów zdawały sobie sprawę z implikacji, jakie ta prawda pociąga dla tradycyjnych wyobrażeń o wszech- świecie. Niewątpliwie czyn ten uznać należy za je­den z tych błędów, które są gorsze od zbrodni — co nietrudno byłoby im zrozumieć, gdyby choć na chwilę zastanowili się, że przecież to ich prachrześcijańscy przodkowie rozstrzygnęli o powodzeniu chrześcijaństwa dając się wciągnąć w skazywanie chrześcijan na śmierć i uczynienie z nich męczen­ników.

Witam na moim blogu! Nazywam się Katarzyna Zielińska i jestem lekarzem rezydentem w dużym szpitalu w Warszawie. Codziennie odkrywam nowe medyczne ciekawostki jakie serwuje nam ludzki organizm. Tego bloga prowadzę w formie pasji z chęci podzielenia się z Wami informacjami ze lekarskiego światka. Zapraszam do likowania na fb lub komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)