DUSZE W PIEKLE

Sytuacja dusz w piekle jest krańcowo odmien­na. Duszom potępionym nie dane jest obcować z Bogiem i dlatego nie dostępują szczęścia, lecz cier­pią męki. Męki piekielne zostały żywo przedstawio­ne w pełnych ekspresji, a nawet sadystycznych obrazach. Teolodzy rozważający ten problem na­potykali pewną trudność w próbach psychologicz­nego wyjaśnienia piekła. Dowodzono, że piekło jest po prostu żalem za grzechy i poczuciem nieszczęścia spowodowanego tym, że dusza spostrzegła swoje oddzielenie od Boga. Lecz ex hypothesi człowiek potępiony nie odczuwa żalu za grzechy i nie chce powrócić do Boga. Czyż może więc żałować swego wyobcowania? Z tego powodu wprowadzono tra­dycyjne wyobrażenie czynnika zewnętrznego (sym­bolem jego jest ogień), który powodował męki pie­kielne dusz.

Witam na moim blogu! Nazywam się Katarzyna Zielińska i jestem lekarzem rezydentem w dużym szpitalu w Warszawie. Codziennie odkrywam nowe medyczne ciekawostki jakie serwuje nam ludzki organizm. Tego bloga prowadzę w formie pasji z chęci podzielenia się z Wami informacjami ze lekarskiego światka. Zapraszam do likowania na fb lub komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)