DAWNE SPOŁECZEŃSTWA

Dawne społeczeństwo rolnicze Sta­nów’ Zjednoczonych stało się ludnością zdecydowa­nie miejską, podlegającą migracji na coraz większą skalę, i wobec tego odczuwającą wzrastającą po­trzebę, by zapuścić przynajmniej tymczasowo ja­kieś: korzenie w zimnym, nieosobowym środowisku olbrzymiego amerykańskiego miasta, w którym-ro­dzina amerykańska musiała wybrać siedzibę zgod­nie z wymogami zatrudnienia, z którego czerpie swoje środki do życia. W tych okolicznościach Koś­ciół może stać się ośrodkiem społecznym, który za­chęci zagubione dusze do stworzenia więzi między­ludzkich z innymi członkami mikrospołeczności na małą ludzką skalę.

Witam na moim blogu! Nazywam się Katarzyna Zielińska i jestem lekarzem rezydentem w dużym szpitalu w Warszawie. Codziennie odkrywam nowe medyczne ciekawostki jakie serwuje nam ludzki organizm. Tego bloga prowadzę w formie pasji z chęci podzielenia się z Wami informacjami ze lekarskiego światka. Zapraszam do likowania na fb lub komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)