Kategoria: Religia i śmierć

POPRZEDNI PROCES

Poprzedni proces kojarzy się z poglądami meta­fizycznymi, zgodnie z którymi można być tutaj i teraz w kontakcie z absolutem przenikającym całe życie. Tak więc w mahajanie występuje połą­czenie sprzeczności: nirwana i sansara (cykliczny strumień egzystencji) są stanami identycznymi. To istnienie i niebyt to nie tylko absolut transcen­dentny wobec świata, lecz także sama istota zja­wisk. Tak więc nurzamy się, by tak rzec, w mo­rzu wyzwolenia — gdybyśmy tylko mogli je do­strzec. Podobnie w taoizmie mędrzec może uczest­niczyć w wiecznej Tao dostosowując się do niej przez powstrzymanie się od działania. W neokon- fucjanizmie najwyższy absolut można poznać obej­mując istotę tego wszystkiego, z czego utworzony jest otaczający nas świat i my sami.

Witam na moim blogu! Nazywam się Katarzyna Zielińska i jestem lekarzem rezydentem w dużym szpitalu w Warszawie. Codziennie odkrywam nowe medyczne ciekawostki jakie serwuje nam ludzki organizm. Tego bloga prowadzę w formie pasji z chęci podzielenia się z Wami informacjami ze lekarskiego światka. Zapraszam do likowania na fb lub komentowania!

WZORCE MYŚLENIA

Takie wzorce myślenia mogą w niejednakowy sposób uwzględ­niać problematykę przezwyciężenia śmierci. Osiąg­nięcie jedni z absolutem oznacza, można powie­dzieć, odkrycie tajemnicy życia wiecznego, a tym samym umożliwia spokojne przyjęcie śmierci: nie ma potrzeby zakładać jakiegoś wiecznego stanu duszy (jak w dżinizmie czy w jodze na przykład) poza ostateczną śmiercią. Choć w religiach wschodnich pojawiają się od czasu do czasu idee sądu pośmiertnego, to jednak pozostają one bez większego znaczenia, z jednej strony dzięki koncepcji ponownego urodzenia, z drugiej zaś dzięki pewnemu sceptycyzmowi, który występuje w konfucjanizmie. Zgodnie z wiarą w karman „sąd” dokonuje się na podstawie roz­patrzenia życia przeszłego i uczynków obecnego życia jednostki.

Witam na moim blogu! Nazywam się Katarzyna Zielińska i jestem lekarzem rezydentem w dużym szpitalu w Warszawie. Codziennie odkrywam nowe medyczne ciekawostki jakie serwuje nam ludzki organizm. Tego bloga prowadzę w formie pasji z chęci podzielenia się z Wami informacjami ze lekarskiego światka. Zapraszam do likowania na fb lub komentowania!

PRZERAŻAJĄCE CECHY

Przerażające cechy tamtego świa­ta, oglądane z innej perspektywy, jak w Tybetań­skiej Księdze Zmarłych, są ujęte w symbolicznej formie piekielnych mąk, co jest wynikiem, iż je­dnostce nie udało się po śmierci osiągnąć spokoju i oświecenia. Odzwierciedla to w pewnym stopniu aspekt mityczny w nauce hinduizmu, gdzie Bóg jest jednocześnie źródłem dobra i zła, a oczyszczo­na dusza wznosi się ponad te męki.Nauki szkoły Czystej Ziemi, religia bhakti pro- pagowana przez Ramanudżę oraz wiele innych objawów kultu pełnego miłości dla ludzi Boga ujawniają duże podobieństwo do kultu chrześci­jańskiego, bez względu na to, jak różne są w tych porównywanych przejawach podstawy mitologicz­ne.

Witam na moim blogu! Nazywam się Katarzyna Zielińska i jestem lekarzem rezydentem w dużym szpitalu w Warszawie. Codziennie odkrywam nowe medyczne ciekawostki jakie serwuje nam ludzki organizm. Tego bloga prowadzę w formie pasji z chęci podzielenia się z Wami informacjami ze lekarskiego światka. Zapraszam do likowania na fb lub komentowania!

ASPEKT WIERZEŃ

Należy tutaj wyraźnie podkreślać występowa­nie nadziei na niebiańskie połączenie z Bogiem, gdyż zazwyczaj zuboża się w tym względzie pogląd na istotę religii wschodnich. Jednocześnie trzeba stwierdzić, że to nie ten aspekt wierzeń wschod­nich jest przeciwstawieniem nadziei wyznawców judaizmu, chrześcijaństwa i islamu; połączenie wierzeń w ponowne narodziny i waga, jaką się przywiązuje do jogi, dostarczają w religiach wschodnich innej perspektywy — perspektywy, w której przezwyciężenie śmierci odbywa się poza niebem: przez osiągnięcie tutaj i teraz oczyszcze­nia i spokoju ducha.

Witam na moim blogu! Nazywam się Katarzyna Zielińska i jestem lekarzem rezydentem w dużym szpitalu w Warszawie. Codziennie odkrywam nowe medyczne ciekawostki jakie serwuje nam ludzki organizm. Tego bloga prowadzę w formie pasji z chęci podzielenia się z Wami informacjami ze lekarskiego światka. Zapraszam do likowania na fb lub komentowania!